Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju jest faktem, a raportowanie ESG to nie kwestia wyboru, lecz obowiązek. Będąc przedsiębiorcą, warto świadomie podejść do nowych realiów: poznać zarówno wyzwania, jak i szanse, jakie wiążą się z wdrożeniem unijnych dyrektyw dotyczących raportowania ESG. CK LEGAL ci w tym pomoże!  

Korzyści dla biznesu z wprowadzenia sprawozdawczości ESG obejmują:  

Z kolei potencjalne wyzwania dotyczą obszarów takich, jak:  

Dynamiczny rozwój obszaru ESG skutkuje również jego rosnącym wpływem na transakcje M&A. Tutaj również gra toczy się o ogromne korzyści, ale i dotkliwe straty. Zaadresowanie presji ze strony inwestorów oraz interesariuszy wpływa pozytywnie na warunki finansowania oraz ubezpieczenia transakcji – z kolei niesprostanie wymaganiom obniża wartość spółki i stwarza ryzyko reputacyjne.  

Doradcy z CK LEGAL pomogą ci maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki raportowanie ESG stwarza dla twojego przedsiębiorstwa i uniknąć zagrożeń, które wiążą się z wdrażaniem skomplikowanych regulacji. Napisz do nas – to dobry moment!