O zrównoważonym rozwoju wiele się ostatnio mówi i słyszy. Ale czy to rzeczywiście nowy koncept? Pierwsza definicja zrównoważonego rozwoju liczy sobie prawie cztery dekady! Zasady zrównoważonego rozwoju zostały przyjęte przez 193 kraje członkowskie ONZ jeszcze w 2015 roku. Określono wtedy pięć obszarów, z których pochodzą najważniejsze wyzwania: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo. 
 
Względną nowością jest natomiast obowiązek publikowania raportów ESG przez przedsiębiorstwa.  

Zaczęło się od dyrektywy NFRD, zaimplementowanej do polskiej ustawy o rachunkowości w 2017 r. i kładącej podwaliny pod raportowanie niefinansowe. Trzy lata później weszła w życie tak zwana Taksonomia, czyli rozporządzenie Parlamentu i Rady UE, które ustanowiło wspólny system klasyfikacji inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, dzięki któremu inwestycje takie łatwiej zidentyfikować.  

Z kolei 31 lipca 2023 roku przyjęto unijne rozporządzenie ESRS. Wszystkie spółki podlegające CSRD zostały zobowiązane do stosowania obowiązkowych regulacyjnych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) jako podstawy do przygotowania ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Kilka tygodni temu natomiast Parlament Europejski przyjął dyrektywę UE w sprawie należytej staranności firm w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD). Kiedy wejdzie w życie, dyrektywa nałoży obowiązek „due diligence” na określone grupy przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom prowadzenia działalności biznesowej w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska. 

Tymczasem już w terminie do 6 lipca planowana jest implementacja do polskiego prawa unijnej dyrektywy CSRD, która przyniesie prawdziwy przewrót w raportowaniu niefinansowym. Obowiązki wynikające z dyrektywy CSRD będą stopniowo obejmować coraz więcej podmiotów. 

Sprawdź, czy twoja firma jest gotowa na rewolucję! CK LEGAL pomoże ci przygotować się na nadchodzące zmiany.