Z okazji setnej rocznicy powołania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Rafał Wieczerzak wygłosił wykład „Rozwój AI – wyzwania dla normalizacji i legislacji”.  

Jako reprezentant CK LEGAL w powołanym przez PKN Komitecie Technicznym ds. Sztucznej Inteligencji, Rafał skupił się nie tylko na prawnych aspektach unijnego AI Act, lecz także realnych wyzwaniach stojących przed polską gospodarką, jak np. interoperacyjność i bezpieczeństwo zaawansowanych technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję.  

Rafał miał również zaszczyt poznać prof. dr hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego, który wziął udział w wykładzie (wyjątkowo!) jako słuchacz. Profesor Kwaśniewski jest twórcą i współtwórcą patentów i wzorów użytkowych chronionych w kraju i za granicą oraz ikoną wynalazczości i pionierem AI w Akademii-Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

Dziękujemy Bibliotece Głównej AGH w Krakowie za zaproszenie!