Kolejny strzał w dziesiątkę!

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła przygotowany przez nas prospekt X Programu Emisji Obligacji KRUK S.A. Tym samym do obrotu giełdowego mogą zostać dopuszczone obligacje Emitenta o wartości 700 milionów złotych!

Ciekawi Cię, co znajduje się w takim prospekcie? Przede wszystkim: opis emitenta, informacje o obligacjach oraz wzory dokumentów, które będą używane przy ofertach obligacji realizowanych na podstawie prospektu. W okresie jego ważności, który trwa 12 miesięcy, spółka ma możliwość sprawnego emitowania obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji (PEO).

Publiczne PEO mają tę zaletę, że umożliwiają zaoferowanie obligacji wielu inwestorom. Dlatego właśnie są najczęściej wykorzystywane do przeprowadzenia oferty publicznej obligacji kierowanej do inwestorów detalicznych.

Wojciech Chabasiewicz, Anita Gwóźdź i Elżbieta Konopelska — to drużyna naszych prawników, która pracowała nad przygotowaniem prospektu KRUK S.A. i reprezentowała Emitenta przed Komisją Nadzoru Finansowego.

I jeszcze z kronikarskiego obowiązku: KRUK S.A. jest liderem branży windykacyjnej w Polsce i Europie Centralnej, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2011 roku. 

Z treścią prospektu zatwierdzonego przez KNF zapoznasz się na stronie KRUK S.A.