W CK LEGAL wzięliśmy udział w największej premierze sezonu! Spółka chemiczna PCC Exol wyemitowała 200 tysięcy obligacji serii D1 – po raz pierwszy na podstawie VI Programu Emisji Obligacji, którego prospekt przygotowaliśmy w CK LEGAL w zeszłym roku.  

PCC Exol to kolejny z naszych klientów, który jest liderem w swojej branży. Spółka należy do największych producentów surfaktantów i specjalistycznych formulacji chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkty PCC Exol znajdują zastosowanie nie tylko w chemii gospodarczej i środkach higieny osobistej, lecz także przemyśle tekstylnym, papierniczym i metalurgicznym. Jednak dla nas, w CK LEGAL, szczególnie ważne jest, że zrównoważony rozwój to dla naszego klienta jeden z kluczowych elementów strategii rynkowej. 

Łączna wartość wyemitowanych przez PCC Exol obligacji wyniosła 20 milionów złotych, a średnia stopa redukcji wyniosła 45,1%. W następnym kroku obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.