27 czerwca polski faktor PragmaGO.tech S.A.przydzielił obligacje serii B4. Jesteśmy dumni, że ponownie braliśmy w tym udział!

Tym razem wartość zaoferowanych obligacji wyniosła 20.000.000 zł. Była to kolejna prospektowa oferta publiczna w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. Zapisy złożyło 691 inwestorów. Popyt był tak duży, że konieczna była proporcjonalna redukcja na poziomie aż 54,24%!