27 czerwca przydzielone zostały – ponownie przy “skromnym” udziale CK LEGAL – obligacje serii B4 polskiego faktora PragmaGO.tech S.A., naszego stałego klienta.

Tym razem zaoferowano obligacje o wartości 20.000.000 zł. Była to kolejna prospektowa oferta publiczna w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. Zapisy złożyło 691 inwestorów. Popyt był tak bardzo duży, że konieczna była proporcjonalna redukcja na poziomie aż 54,24%!