Czy nowa dyrektywa UE wpłynie na Twoją sytuację zawodową?  

Komisja Europejska finalizuje prace nad dyrektywą dotyczącą pracy platformowej, czyli takiej, która łączy klientów z usługodawcami za pośrednictwem aplikacji lub platform internetowych. Obejmuje ona różne usługi: od przewozów i dostaw, poprzez tłumaczenia i projektowanie grafik, po opiekę nad dziećmi.  

Właśnie z tego powodu, że praca platformowa obejmuje wiele różnych usług, powstają trudności w ustaleniu jednolitych regulacji. UE poszukuje rozwiązań, które pomogą skuteczniej wyważyć interesy zarówno platform, jak i pracowników.  

Ogromna większość osób zatrudnionych poprzez platformy działa w ramach samozatrudnienia, chociaż w rzeczywistości powinny one zostać objęte umowami o pracę, a tym samym korzystać z ochrony zatrudnienia, jaką gwarantuje kodeks pracy. Szacuje się, że ponad 5 milionów takich osób jest w niewłaściwy sposób sklasyfikowanych jako samozatrudnione.  

Czy zostaną one zatem automatycznie uznane za pracowników? 

Projekt wprowadza dwie istotne modyfikacje:  

 1. ułatwia ustalenie właściwego statusu zatrudnienia dla pracowników platformowych,  
 1. wprowadza pierwsze w UE przepisy dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w miejscu pracy.  

Nowe przepisy przewidują domniemanie, że osoba jest uważana za pracownika, jeżeli spełnione zostały trzy z siedmiu poniższych kryteriów:  

 1. platforma określa górne limity wynagrodzenia,  
 1. pracownik przestrzega określonych zasad dotyczących wyglądu i zachowania wobec odbiorcy usługi lub zleceniodawcy pracy,  
 1. wykonanie pracy podlega nadzorowi poprzez platformę, w tym poprzez środki elektroniczne,  
 1. platforma ogranicza swobodę wyboru godzin pracy lub okresów nieobecności,  
 1. platforma ogranicza swobodę przyjmowania lub odrzucania zadań,  
 1. ograniczeniom podlega swoboda korzystania z usług podwykonawców lub zastępców,  
 1. ogranicza się możliwość rozbudowy bazy klientów lub wykonywania pracy na rzecz osób trzecich.  

W celu obalenia tego domniemania platforma cyfrowa będzie zobowiązana udowodnić, że stosunek pracy nie istnieje. Jeśli stosunek pracy zostanie stwierdzony, pracownik będzie od tej pory korzystał z praw pracowniczych i socjalnych, między innymi płacy minimalnej, ochrony zdrowia, płatnego urlopu, świadczenia chorobowego czy emerytury opartej na składkach.  

Dodatkowo celem UE jest:  

 1. zwiększenie przejrzystości w stosowaniu algorytmów przez platformy,  
 1. umożliwienie monitorowania warunków pracy przez człowieka,  
 1. przyznanie prawa do zakwestionowania automatycznych decyzji (zarówno pracownikom, jak i osobom faktycznie prowadzącym własną działalność).  

Cele te będą realizowane poprzez uściślenie istniejących obowiązków zgłaszania pracy organom krajowym, a także zobowiązanie platform do udostępniania tym organom kluczowych informacji o swojej działalności i o pracownikach.   

Zanim nowe przepisy staną się unijnym prawem, konieczne jest wynegocjowanie ich ostatecznej treści w Parlamencie Europejskim.