Efektywność ekonomiczna to zasada, którą można kierować się nie tylko w biznesie, ale także w prawie. Wśród zwolenników ekonomicznej analizy prawa nie ma jednak zgody co do tego, co efektywne prawo powinno maksymalizować. 

Istocie sporu między zwolennikami dwóch podstawowych podejść w ramach ekonomicznej analizy prawa przyjrzała się w swojej rozprawie doktorskiej Maria Skalska, radczyni prawna w CK LEGAL.  

Marii gratulujemy udanej obrony i tytułu naukowego, zdobytego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. “Doktorka nauk prawnych” – to brzmi dumnie!