A co jest w Indiach zupełnie innego niż w Polsce od strony prawnej?

– Podatki i zwroty podatków. Proces integracji spółki trwa co najmniej rok, dodatkowe utrudnienie to przesunięty rok fiskalny. Rok finansowy w Indiach rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca. Takie same daty obowiązują dla podatku korporacyjnego. Wszystkie korporacje muszą wypełnić deklarację o dochodach do 31 października nawet, jeżeli poniosły straty. W Polsce rok fiskalny kończy się na koniec grudnia.

CDN…
Dzielą nas kilometry łączy nas #biznes