Kiedy stosować nowe przepisy o obniżkach cen? 

Przedsiębiorca zobowiązany jest poinformować konsumenta o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką w chwili, gdy obniżka zostanie zakomunikowana w formie komunikatów słownych, graficznych lub słowno-graficznych, np.: 

Nowe regulacje obejmują zarówno sytuacje informowania o obniżkach cen w siedzibie sklepu, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, jak i w reklamie radiowej lub telewizyjnej

Obowiązek informowania konsumenta o najniższej cenie dotyczy również: 

Jakich typów promocji nie dotyczy obowiązek informacyjny: