Najczęstsze błędy:
– brak przeprowadzenia wyliczeń dotyczących korzyści płynących z zawieranych transakcji fuzji i przejęć
– brak prowadzenia rzetelnych analiz dotyczących godziwej wartości nabywanych aktywów
– decyzje o przejęciu przedsiębiorstw podejmowane są na podstawie fragmentarycznych analiz lub szacunków
– brak dokładnego badanie due diligence
– brak opracowania planu integracji podmiotów.

Procesy M&A wymagają odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Nasz zespół może nie tylko dokonać właściwych wycen i modeli opłacalności transakcji, ale również doradzić, jak przeprowadzić pozostałe aspekty transakcji, tak aby osiągnąć z nich jak najwięcej korzyści.
Skontaktuj się z nami kancelaria@ck-legal.pl