Kontynuujemy nasz cykl edukacyjny o fundacjach rodzinnych i dzisiaj o tym, jaki sens miałoby gromadzenie majątku przez fundację rodzinną, gdyby nie chciała go ona pomnażać? Ustawa, która zaczęła obowiązywać 22 maja tego roku, przewiduje ciekawe rozwiązania sprzyjające generowaniu zysków przez rodzinne firmy. Przyjrzyjmy się im!

Pisaliśmy już, że majątkiem fundacji rodzinnej zarządza ona sama, a decyzje podejmuje zarząd, na przykład zawierając umowy najmu nieruchomości należących do fundacji.

Warto wiedzieć, że o sposobie powoływania zarządu decyduje fundator. W skład zarządu mogą wchodzić zarówno beneficjenci, jak i sam fundator, a także specjalnie zatrudnione osoby.

Fundator może jednak zachować pewien rodzaj kontroli nad działaniami zarządu, na przykład powołując radę nadzorczą lub zwiększając uprawnienia beneficjentów.

Zarząd fundacji istnieje po to, aby lokować majątek i zyski w przedsięwzięcia, które pomnożą majątek fundacji.

Ustawa o fundacji rodzinnej określa, jaką działalność gospodarczą może prowadzić fundacja. Jest to, między innymi, działalność związana z zarządzaniem mieniem oraz działalność inwestycyjna.

Zyski fundacji pozyskane z działalności określonej w ustawie pozostają nieopodatkowane do momentu, w którym beneficjent zechce je wypłacić.