KRUK S.A. dokonał emisji niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela serii AK4.

– Łączna wartość emisyjna 65 000 000 zł!
– W okresie subskrypcji 829 Inwestorów skutecznie złożyło 961 zapisów na 1 583 401 Obligacji.
– W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 58,95%, Spółka przydzieliła 650 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 823 Inwestorów.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce.
Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy jest doradcą prawnym Emitenta.