nowe technologie

IPO

Doradzamy przedsiębiorstwom w ich drodze na giełdę:

 • przygotowujemy spółkę do debiutu na „parkiecie“ (przekształcenia w spółki akcyjne, due diligence)
 • współtworzymy koncepcję emisji i oferty
 • realizujemy prywatne i publiczne oferty akcji (prospekt emisyjny/ memorandum informacyjne)
 • prowadzimy postępowania przed KNF, KDPW i Giełdą.

Najważniejsze projekty

 • PCC Rokita
  pierwsza publiczna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na GPW
  zwiń
 • PCC Exol
  pierwsza publiczna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na GPW
  zwiń
 • Selvita
  prywatna oferta akcji i wprowadzenie ich do obrotu na New Connect
  zwiń

Obligacje

Obligacje są jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Doradzamy emitentom obligacji i obligatariuszom.

 • doradzamy przy tworzeniu koncepcji emisji i oferty (pierwsza na polskim rynku kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych);
 • realizujemy prywatne i publiczne emisje obligacji oraz programy emisji obligacji;
 • wprowadzamy obligacje do obrotu na rynkach Catalyst;
 • doradzamy przy transakcjach wykorzystujących dłużne papiery wartościowe (programy motywacyjne, rozliczenia wspólników, plany sukcesji, produkty inwestycyjne);
 • tworzymy innowacyjne metody zabezpieczenia emisji obligacji (np. na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie)
 • wspomagamy dochodzenie roszczeń z obligacji (negocjacje z emitentem, postępowania sądowe, egzekucyjne i zabezpieczające oraz upadłościowe).

Najważniejsze projekty

 • PCC Rokita
  pierwszy i drugi publiczny program emisji obligacji pierwsza na polskim rynku kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych
  zwiń
 • KRUK S.A.
  publiczny program emisji obligacji
  zwiń
 • PRAGMA INKASO
  emisje i oferty obligacji zabezpieczonych na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie i wprowadzenie ich na Catalyst
  zwiń
 • PRAGMA Faktoring
  emisje i oferty obligacji zabezpieczonych na zbiorach wierzytelności o zmiennym składzie i wprowadzenie ich na Catalyst
  zwiń
 • DOM MAKLERSKI BDM
  pierwsza w Polsce kaskadowa oferta obligacji korporacyjnych
  zwiń
 • Leasing Experts
  emisje i zabezpieczenia kolejnych serii obligacji
  zwiń

Autoryzowany Doradca NewConnect i Catalyst

Kancelaria jest Autoryzowanym Doradcą rynków NewConnect i Catalyst.

 

 • przekształcamy w spółki akcyjne i przeprowadzamy due diligence;
 • doradzamy przy tworzeniu koncepcji emisji i oferty;
 • realizujemy prywatne i publiczne oferty akcji;
 • przygotowujemy dokument informacyjny oraz prowadzimy postępowania przed Giełdą i KDPW;
 • świadczymy Autoryzowane Doradztwo, w tym w szczególności doradztwo przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych.

 

Najważniejsze projekty

Konflikty korporacyjne

Reprezentujemy akcjonariuszy, wspólników i spółki w sporach korporacyjnych.

 • przygotowujemy strategię prowadzenia sporu;
 • prowadzimy negocjację i rozmowy ugodowe;
 • doradzamy przy realizacji porozumień akcjonariuszy (wspólników) dotyczących dalszego współdziałania albo porozumień o zakończeniu współpracy (rozliczenia, podziały majątku lub spółek);
 • reprezentujemy akcjonariuszy (wspólników) na walnych zgromadzeniach (zgromadzeniach wspólników) I prowadzimy obrady;
 • reprezentujemy w postępowaniach sądowych i zabezpieczających związanych z konfliktami korporacyjnymi - naszymi doświadczeniami dzielimy się na blogu www.prawainwestora.pl

Prawo dla menadżera

Chronimy interesy kadry zarządzajacej w relacjach korporacyjnych i na zewnątrz.

 • oradzamy w zakresie tworzenia efektywnych procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i „know-how“ oraz eliminacji działań konkurencyjnych za strony pracowników i firm;
 • optymalizujemy zasady wynagradzania,
 • doradzamy przy redagowaniu umów o pracę, kontraktów menadżerskich I programów motywacyjnych;
 • specjalizujemy się w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania cywilne oraz podatkowe spółek oraz o z ochroną dóbr osobistych menadżerów.