nowe technologie

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej to jedna z wiodących specjalizacji CK-Legal:

 • prawo autorskie w umowach oraz sądowa ochrona i dochodzenie roszczeń,
 • rynek fonograficzny (koncerty, festiwale i wydarzenia kulturalne, umowy wydawnicze, filmy, umowy o transmisje radiowe i telewizyjne),
 • patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe,
 • ochrona know-how,
 • ochrona prawa do firmy (nazwy), komercjalizacja i ochrona wizerunku oraz dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Ochrona konkurencji i prawo konsumenckie

Wiemy, że prawidłowe relacje konkurencyjne pomiędzy przedsiębiorcami to podstawa dobrze działającego rynku.

 • wsparcie w zakresie opracowywania procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji (również w Internecie),
 • weryfikacja umów i regulaminów pod kątem ich zgodności z prawem konsumenckim (telekomunikacja, świadczenie usług drogą elektroniczną),
 • ochrona zbiorowych interesów konsumentów,
 • postępowania przed UOKiK.

Telekomunikacja, prawo internetu i nowe media

Usługi prawne w zakresie technologii informacyjnych to nasza domena. Jesteśmy członkiem polskiej e-Izby.

 • doradzamy jak utworzyć i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie serwisów i portali internetowych B2B i B2C (w tym regulaminy świadczenia usług),
 • doradzamy w zakresie ochrony baz danych i danych osobowych (polityki prywatności, postępowania przed GIODO),
 • podpowiadamy jak chronić prawa autorskie i prawa własności przemysłowej oraz jak bronić się przed czynami nieuczciwej konkurencji w Internecie,
 • wspieramy w sporach domenowych,
 • doradzamy operatorom i nadawcom telekomunikacyjnym (umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowy kontentowe, umowy na dosył, tajemnica telekomunikacyjna),
 • jesteśmy partnerem Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Commerce Polska).

Najważniejsze projekty

 • EVIO POLSKA
  kompleksowe usługi prawne dla operatorów sieci kablowych i IPTV negocjacje z OZZ
  zwiń

Aplikacje i programy komputerowe

Posiadamy bogate doświadczenie w transakcjach w branży IT.

 • specjalizujemy się w konstruowaniu oraz doradzaniu na etapie negocjowania i sporządzania umów licencyjnych, umów przeniesienia praw autorskich, czy umów wdrożeniowych;
 • posiadamy doświadczenie w zakresie transferów i ochrony praw do systemów teleinformatycznych i programów komputerowych (w tym naruszanych w Internecie);
 • chronimy bazy danych;
 • wspieramy prawnie w projektowaniu procesów.

Najważniejsze projekty

 • SUMMMA LINGUAE
  audyt prawny i przejęcie praw do specjalistycznego oprogramowania tłumaczeniowego
  zwiń
 • DMT Holding
  przejęcie praw do oprogramowania i sprzętu z zakresu systemów automatycznej identyfikacji
  zwiń

Energetyka, sektor paliwowy, biotechnologia

Nowe technologie to nasza pasja.

 • doradzamy w zakresie transferu technologii oraz działalności R&D (spółki spin-off ispin-out);
 • tworzymy polityki ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz wspieramy jej komercjalizację;
 • doradzamy w zakresie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych oraz ochrony know-how;
 • sporządzamy umowy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi i naukowcami, tworzenie klastrów i konsorcjów;
 • organizujemy szkolenia i warsztaty;
 • wspomagamy codzienną działalność gospodarczą innowacyjnych przedsiębiorstw (gaz ziemny, LPG, energia wiatrowa, biogazownie, biotechnologia).

Najważniejsze projekty