Kancelaria


E-COMMERCE POLSKA (IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ)

 

 

 

Misją e-Commerce Polska jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę, wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.

 

Cele Izby Gospodarki Elektronicznej to m.in.:

  • reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce,
  • rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych,
  • wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.

 

Jako aktywny Partner e-Izby przeprowadzamy warsztaty i szkolenia dla jej członków oraz uczestniczymy w procesie legislacyjnym.