Kancelaria


AUTORYZOWANY DORADCA NEW CONNECT I CATALYST

  

                                                             

 

Kancelaria jest Autoryzowanym Doradcą na prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie rynkach: NewConnect (rynek akcji) i Catalyst (rynek papierów dłużnych). Emisja papierów wartościowych jest doskonałym sposobem na zdobycie finansowania, który otworzył polski rynek kapitałowy nie tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dla jednostek samorządu terytorialnego. Korzystają z tego zarówno polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Autoryzowany Doradca jest podmiotem świadczącym kompleksowe usługi związane z funkcjonowaniem emitentów na rynkach NewConnect i Catalyst. Złożona procedura oraz restrykcyjne kryteria uzyskiwania statusu Autoryzowanego Doradcy dają gwarancję, że w ich poczet zaliczone zostają jedynie wyróżniające się podmioty doradcze, legitymujące się dużym doświadczeniem i działające w oparciu o najwyższe rynkowe standardy. Autoryzowany Doradca jest odpowiedzialny za udzielenie Klientowi poszukującemu finansowania kompleksowego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w jego drodze na New Connect lub Catalyst. Do zadań Autoryzowanego Doradcy należy przede wszystkim przygotowanie emitenta do debiutu, w tym zagwarantowanie mu obsługi prawnej, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz doradztwa z zakresu finansów i relacji inwestorskich.

Współpraca z Autoryzowanym Doradcą rozpoczyna się od szczegółowego zapoznania się z sytuacją Klienta, precyzyjnego określenia jego potrzeb oraz wyboru optymalnego wariantu finansowania. Następnie, w przypadku planów debiutu na New Connect dobierany jest optymalny podatkowo i prawnie model przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Kolejnym krokiem jest audyt przedsiębiorstwa (due diligence) będący podstawą sporządzenia właściwego dokumentu informacyjnego. Następnie zadaniem Autoryzowanego Doradcy jest reprezentowanie Klienta w postępowaniu przed właściwymi organami na rynku publicznym (Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Debiut spółki jest zwieńczeniem, lecz bynajmniej nie końcem współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Przez kolejne trzy lata Autoryzowany Doradca służy Klientowi pomocą w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz interpretacji przepisów prawa, a także dobrych praktyk.