Aktualności


Aktualności
25 stycznia 2021

sprzedajesz produkty na zamówienie? Magda Golonka radzi.

Czy jeśli produkt wykonywany jest na zamówienie, to powoduje to zmiany w zawieranej umowie z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą?
Magda Golonka radzi: W zakresie dotyczącym umów zawieranych z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie, w jakim nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wykonanie produktu na zamówienie może mieć skutek np. w zakresie prawa odstąpienia, ponieważ prawo odstąpienia w takim przypadku może być wyłączone. Nowe przepisy będą się jednak nadal stosowały w zakresie odpowiedzialności za wady produktu a także stosowania w umowie klauzul abuzywnych.
CDN…