Aktualności


Aktualności
08 lipca 2019

Pragma Faktoring S.A. udanie zakończyła kolejną prywatną emisję obligacji

Przydział papierów serii P nastąpił 4 lipca 2019 r., więc była to jedna z pierwszych emisji na rynku przeprowadzona już pod nowymi regulacjami w zakresie obowiązkowej dematerializacji i rejestracji w KDPW. Obligacje oferował Dom Maklerski BDM. Nasza Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy jest Administratorem zabezpieczeń obligacji. Nad projektem pracował zespół kancelarii pod kierownictwem Wojciech Chabasiewicz i Anita Gwozdz.