Aktualności


Aktualności
11 lipca 2019

Kruk S.A. z prospektem obligacji, czyli kolejny sukces naszego team’u Mecenas Anita Gwozdz oraz Mecenasa Wojciech Chabasiewicz

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VI Programu Emisji Obligacji Kruk S.A. Na jego podstawie spółka będzie miała możliwość publicznego oferowania obligacji do wartości nominalnej 700 mln zł. Obligacje będą oferowane przez Dom Maklerski BDM. Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy jest doradcą prawnym Emitenta, już po raz szósty!