Aktualności


Aktualności
02 lipca 2018

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy VI Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy VI Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A. Będzie on podstawą dla publicznych emisji obligacji Spółki o wartości nie wyżej niż 300 000 000 (trzysta milionów) złotych. Kancelaria jest doradcą prawnym Emitenta w tym projekcie.

http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2565446,pcc-rokita-sa-(32-2018)-zatwierdzenie-prospektu-emisyjnego-vi-programu-emisji-obligacji-przez-knf