Aktualności


Aktualności
23 lipca 2019

Kolejny prospekt obligacji zatwierdzony!

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt IV Programu Emisji Obligacji PCC Exol S.A., który daje możliwość emisji obligacji do 100.000.000 zł. Obligacje będą oferowane przez Dom Maklerski BDM. Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy jest doradcą prawnym Emitenta.

Nad projektem pracował zespół: Wojciech Chabasiewicz, Anita Gwóźdź i Anna Łanoszka.

W przeciągu ostatniego tygodnia to już trzecia pozytywna decyzja KNF nad przesłanymi przez nas dokumentami.

Więcej przeczytać można: https://obligacje.pl/pl/a/knf-zatwierdzila-prospekt-emisyjny-pcc-exol