Selected publications

Ostateczna liczba oferowanych publicznie akcji, Przegląd Prawa Handlowego No. 3/2013

Obligatariusz w postępowaniu upadłościowym, Przegląd Prawa Handlowego No. 3/2012

Obligacje przychodowe a wskaźniki zadłużenia samorządu, Rzeczpospolita, 18.8.2011

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a postępowanie układowe, Monitor Prawniczy No. 14/2002