Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 1. Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony danych osobowych. Stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Dlatego też przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób które kontaktują się z nami, w szczególności w sprawie nawiązania współpracy z nami lub otrzymania informacji o naszych usługach (potencjalni klienci).

[Administrator]

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie (30-081) przy ul. Królewskiej 57, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365944, posiadająca NIP 6762428573, REGON 121345350 („Administrator”).

[Kontakt z nami]

 1. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria@ck-legal.pl lub pisemnie na adres ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

[W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?]

 1. Dane osobowe osób, które kontaktują się z nami będą przetwarzane w celach:
  1. udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość, zgłoszenie lub zapytanie, a także w celu przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomość.
 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na pytania, nawiązania relacji z osobą, która się z nami kontaktuje, przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.
 4. Nie stosujemy profilowania.

[Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?]

 1. Możemy udostępniać dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom, którzy zostaną upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne, a także usługi w zakresie hostingu. W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom Pani/ Pana danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

[Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?]

 1. Państwa dane osobowe przechowujemy:
  1. przez okres potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość, przez okres wymiany korespondencji, okres potrzebny na przygotowanie i przedstawienie oferty współpracy z Wydawcą, a następnie przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

[Państwa prawa]

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu różnorodne prawa, tj.:
  1. Prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych;
  2. Prawo do sprostowania: jeżeli uważa Pani/ Pan, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pani/ Pan domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
  3. Prawo do usunięcia: może Pani/ Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: może Pani/ Pan poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: W związku z tym, że podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora może Pani/ Pan sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją.
  6. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pani/ Pan domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
 2. Administrator dokłada najwyższych starań, by zapewnić Państwu najpełniejszą ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.