Aktualności


Aktualności
25 lipca 2017

KNF zatwierdził Prospekt Emisyjny Podstawowy II Programu Emisji Obligacji PCC Exol S.A.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdził Prospekt Emisyjny Podstawowy II Programu Emisji Obligacji PCC Exol S.A.
Na uwagę zasługuje szybkość zatwierdzenia wniosku.
Został złożony 7 lipca, a pozytywną decyzję wydano 13 dni później - 20 lipca. Zatwierdzony prospekt emisyjny będzie podstawą do emisji i publicznego oferowania kolejnych serii obligacji Emitenta, emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości do kwoty 200 000 000 (dwieście milionów) złotych.
Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy jest Doradcą Prawnym Emitenta, a oferującym jest Dom Maklerski BDM.
Kancelaria doradzała też przy I Programie Emisji Obligacji Emitenta.
Szczegóły:

http://www.pcc-exol.eu/bazy/ir_exol.nsf/id/PL_Prospekt_II_Programu_Emisji_Obligacji?open&accepted=yes